• NSO-NAP 1 Belgelendirme Başvuruları 17 Temmuz 2018 tarihinde itibaren alınmaya başlayacaktır.
  • Lisanslı Laboratuvar, Danışman ve Denetçi talepleri alınmaya başlamıştır.
  • Program ortağı Makedonya, Avrupa Birliği üye ülkeleri için NSO-NAP 1 Belgelendirme Çalışmalarına başlamıştır.
  • Doğal Ürün Standardı NSO-NAP 1, Ocak 2017 tarihi itibarı ile yayınlanmıştır.
  • NSO-NAP 1 Standardı Program Ortakları Avşar Ajansı Lisanslı ajans olarak atamıştır.
  • Formüllab Firması Doğal Ürün Testleri için onaylı laboratuvar lisansı almıştır.
  • SİS Belgelendirme Firması Doğal Ürün Standardı Danışmanlık Lisansı almaya hak kazanmıştır.